Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft.

Cégismertető

SEPTOX Kft. cégismertető

A SEPTOX Kft. 1992-ben az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékok kezelésére alakult társaság. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásait kórházak, háziorvosok, magánorvosok, alapellátások és szakrendelők, valamint laboratóriumok, patikák részére kínálja.

A hulladékszállítási, átvételi és kezelői tevékenységi engedélyei alapján képes az intézményekben keletkező valamennyi veszélyes hulladék elszállítására, kezelésére, illetve ártalmatlanítására.

Tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatása:
- veszélyes hulladékok közúti szállítása az ADR előírásainak megfelelően,
- veszélyes hulladékok gyűjtése, átvétele,
- veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, vagy hulladékfertőtlenítő berendezésekben,
- hulladékok szakszerű, szelektív gyűjtéséhez, közúti szállításához - ADR - minősített egyszer-, illetve többször használatos gyűjtőeszközök biztosítása,
- szaktanácsadás a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, szállításával, bevallásával kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítéséhez.

Az ország több pontján működnek képviseleteink.

A társaság 1998-ban bevezette, tanúsítatta és folyamatosan fenntartja az  ISO 9001 szabvány szerinti Minőségbiztosítási (MIR), valamint az  ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszereit (KIR). 2008-ban az OHSAS 18001 szabvány követelményeinek megfelelve bevezetésre került a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR) is. További részletes információkkal a Kft. irodája áll az érdeklődőink rendelkezésére, továbbá honlapunkon megtalálhatóak Tanusítványaink és a Politikáink.