Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft.

Aktualitások

 

Átvett hulladék súlya

Tisztelt Partnereink!

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.07) Korm. rendelet előírja, hogy a veszélyes hulladékot a képződés helyétől a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításig, a rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti szállítási lap kitöltésével kell dokumentálni.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, igény esetén a Septox Kft. továbbra is átvállalja a szállítási nyomtatványok elkészítését. A hulladéktermelő által megküldött adatok valódiságáért, viszont a hulladék átadója a felelős. Feladói felelősség nem adható át.

Tisztelettel felhívjuk Partnereink figyelmét:

A kezelésre elszállítandó hulladék mennyiségét csomagolás nélkül (nettó) és csomagolással együtt (bruttó) kg-ban kell megadni a nyomtatvány 2. pontjában.

Ezen mennyiségi adatok minden esetben kg-ra felfelé kerekítve kerülnek rögzítésre - hatósági bevallás végett - a nyomtatvány 35. pontjában.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Gyűjtőeszköz változás/megrendelés

Tisztelt Ügyfeleink!

2021-ben jeleztük Önök felé, hogy a 1,2,4,10,20,40 literes Septox dobozcsalád (cikkszám: 310..-31400) megszűnik és helyette bevezetésre kerül a 3,6,12,25,50 literes Biosept dobozcsalád (cikkszám: 340..-34500).

A megrendeléseiket mindig az aktuális Megrendelő nyomtatvány letöltésével tegyék meg.

Köszönettel:

Septox dolgozók


 

Röntgen,- és fotóvegyszerek átvétele

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy a Septox Kft. 2020. december 31-i hatállyal megszünteti a fotóvegyszerek gyűjtését. 2020. október 31-ig még elszállítjuk a fotóvegyszereket, és csereedényeket is ezen időpontig biztosítunk.


Adatvédelmi tájékoztatás

EU általános adatvédelmi rendeletével összefüggő tájékoztatás

Tisztelt jelenlegi és jövőbeli Ügyfelünk/Partnerünk!

2018. május 25-i hatállyal AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation (GDPR) kapcsán ezúton szeretnénk tájékoztatást adni az alábbiakról:

A GDPR alapján a Társaságunkkal kötött szerződések teljesítése céljából átadott személyes adatok kezeléséért Társaságunk mint adatkezelő felel.

Amennyiben nem küld részünkre írásos kifogást, úgy a Társaságunk adatvédelmi szabályzatát, illetőleg tájékoztatóját elfogadottnak tekintjük. Továbbá, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, ha a jövőben személyes adatokat bocsát a Társaságunk rendelkezésére, az a Társaságunk adatvédelmi szabályzatának, illetőleg tájékoztatójának az Ön általi elfogadását is jelenti. Az írásbeli kifogásokat tértivevényes levélben Társaságunk a Budapest Szántóföld út 2/a sz. alatti székhelyünkre kérjük elküldeni.

Amennyiben további tájékoztatást szeretne, vegye fel velünk a kapcsolatot a septox@septox.hu e-mail címen.

 

Röntgenfilm

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Cégünknél a selejt röntgenfilm átvétele megszűnt!

 

Csekken történő fizetés

Ezúton értesítjük, hogy a csekken történő befizetés társaságunknál megszűnt, mivel a csekk előállítási - banki költség és a befizetés könyvelése aránytalanul nagy ráfordítást igényel.

Kérjük, a jövőben a számlán megadott két bankszámla egyikére – a számla sorszámának feltüntetésével – utalják el a számla végösszegét.

Megértésüket köszönjük.
2016. szeptember