Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft.

Aktualitások

Tisztelt Partnereink!
 

Az ünnepekre és az év végére való tekintettel ezúton kérjük azokat az ügyfeleinket, akiktől nem rendszeres szállítással hozzuk el a hulladékot (eseti megrendeléssel), hogy decemberi szállítási igényüket legkésőbb

 

2023. november 30-ig jelezzék!

 

A december hónapban beérkezett eseti megrendeléseket és a „készletkisöprések/selejtezések” eredményeként keletkezett nagy mennyiségű „egyéb”, nem fertőzésveszélyes hulladékok elszállítását januárra tudjuk ütemezni.

Kérjük, és köszönjük szíves megértésüket!

SEPTOX Munkatársak

2023.10.30. 

 

 

MOHU

Tisztelt Partnerünk!

Mint Önök is tudják, 2023. július 1-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint koncessziós társaság alvállalkozók bevonásával végzi a koncesszió alá tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladékok kezelését. A MOHU szerződéses partnere a Palota Környezetvédelmi Kft. A SEPTOX Kft., mint a Palota Környezetvédelmi Kft. beszállítója, alvállalkozóként vesz részt a hulladékbegyűjtés folyamatában. A koncesszori hulladékgazdálkodási tevékenységünkről, jogszabályi kötelességünk benyújtani nyilvántartásba vételi kérelmet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály felé. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel és a Palota Környezetvédelmi Kft-vel történt többszöri egyeztetés után, valamint az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján, társaságunk a hatósági eljárás során nem országosan, hanem csak Pest vármegye területi hatállyal, és kizárólag a 150110* HAK kód alá sorolt hulladék szállítására igényli a nyilvántartásba vételt.

Ez azt jelenti, hogy a koncessziós hulladékok közül, a továbbiakban a SEPTOX Kft. csak Pest vármegye területén és kizárólag a 150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék begyűjtését végezheti.

Tisztelettel kérjük Partnerünket, hogy a többi koncessziós hulladék és a Pest vármegyén kívüli telephelyeken keletkező koncessziós hulladék elszállítását a továbbiakban ne a Palota Környezetvédelmi Kft-től, hanem a MOHU partnerportálján felajánlott regionális partnerekből kiválasztva, egy másik alvállalkozótól rendelje meg. Amennyiben a koncessziós hulladékok elszállításának megrendelése során nem tud regionális területen partnert kiválasztani, kérem a MOHU ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot.

Természetesen a koncessziós hulladékokon kívüli egyéb hulladékokat a szerződésünk és a korábbi rend szerint szállítjuk el. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy ha a csomagolási hulladék gyógyszerrel vagy citosztatikummal szennyezett, bár a 150110* HAK kód alá tartozik, mégis kivételt képez a MOHU koncesszió hatálya alól (80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet alapján), tehát az ilyen típusú hulladékot szerződött partnereinktől a továbbiakban is országosan szállítjuk el.

Köszönjük megértését és együttműködését!

 

Átvett hulladék súlya

Tisztelt Partnereink!

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.07) Korm. rendelet előírja, hogy a veszélyes hulladékot a képződés helyétől a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításig, a rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti szállítási lap kitöltésével kell dokumentálni.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, igény esetén a Septox Kft. továbbra is átvállalja a szállítási nyomtatványok elkészítését. A hulladéktermelő által megküldött adatok valódiságáért, viszont a hulladék átadója a felelős. Feladói felelősség nem adható át.

Tisztelettel felhívjuk Partnereink figyelmét:

A kezelésre elszállítandó hulladék mennyiségét csomagolás nélkül (nettó) és csomagolással együtt (bruttó) kg-ban kell megadni a nyomtatvány 2. pontjában.

Ezen mennyiségi adatok minden esetben kg-ra felfelé kerekítve kerülnek rögzítésre - hatósági bevallás végett - a nyomtatvány 35. pontjában.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Gyűjtőeszköz változás/megrendelés

Tisztelt Ügyfeleink!

2021-ben jeleztük Önök felé, hogy a 1,2,4,10,20,40 literes Septox dobozcsalád (cikkszám: 310..-31400) megszűnik és helyette bevezetésre kerül a 3,6,12,25,50 literes Biosept dobozcsalád (cikkszám: 340..-34500).

A műanyag gyűjtőeszközök beszállítása jelenleg bizonytalan, így kérjük Önöket, hogy megrendeléseiket mindig az aktuális Megrendelő nyomtatvány letöltésével tegyék meg.

Köszönettel:

Septox dolgozók


 

Röntgen,- és fotóvegyszerek átvétele

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy a Septox Kft. 2020. december 31-i hatállyal megszünteti a fotóvegyszerek gyűjtését. 2020. október 31-ig még elszállítjuk a fotóvegyszereket, és csereedényeket is ezen időpontig biztosítunk.


Adatvédelmi tájékoztatás

EU általános adatvédelmi rendeletével összefüggő tájékoztatás

Tisztelt jelenlegi és jövőbeli Ügyfelünk/Partnerünk!

2018. május 25-i hatállyal AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation (GDPR) kapcsán ezúton szeretnénk tájékoztatást adni az alábbiakról:

A GDPR alapján a Társaságunkkal kötött szerződések teljesítése céljából átadott személyes adatok kezeléséért Társaságunk mint adatkezelő felel.

Amennyiben nem küld részünkre írásos kifogást, úgy a Társaságunk adatvédelmi szabályzatát, illetőleg tájékoztatóját elfogadottnak tekintjük. Továbbá, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, ha a jövőben személyes adatokat bocsát a Társaságunk rendelkezésére, az a Társaságunk adatvédelmi szabályzatának, illetőleg tájékoztatójának az Ön általi elfogadását is jelenti. Az írásbeli kifogásokat tértivevényes levélben Társaságunk a Budapest Szántóföld út 2/a sz. alatti székhelyünkre kérjük elküldeni.

Amennyiben további tájékoztatást szeretne, vegye fel velünk a kapcsolatot a septox@septox.hu e-mail címen.

 

Röntgenfilm

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Cégünknél a selejt röntgenfilm átvétele megszűnt!

 

Csekken történő fizetés

Ezúton értesítjük, hogy a csekken történő befizetés társaságunknál megszűnt, mivel a csekk előállítási - banki költség és a befizetés könyvelése aránytalanul nagy ráfordítást igényel.

Kérjük, a jövőben a számlán megadott két bankszámla egyikére – a számla sorszámának feltüntetésével – utalják el a számla végösszegét.

Megértésüket köszönjük.
2016. szeptember