Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft.

Aktualitások

TÁJÉKOZTATÁS

 

A koronavírus járvány során keletkezett fertőzésveszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos aktuális információk Ezen korlátozás a kórházakra, országos egészségügyi intézményekre -és hálózatokra, rendelőintézetekre, laborhálózatokra, továbbá mindazon szervezetekre, amelyek a járványügyi helyzet elhárításában vesznek részt, NEM VONATKOZIK!

Tisztelt Szerződött Partnereink!

Ezúton Értesítjük Önöket, hogy a koronavírus okozta havária elhárításában cégünk, a Septox Kft. folyamatosan részt vesz. A jelen helyzetben azonban a megnövekedett ki-és beszállítási leterheltség miatt a kiemelt centrumok és a havária elhárítására kijelölt szervezetek kiszolgálására, azok hulladékának mielőbbi kezelésére kell összpontosítanunk kapacitásunkat.

Ennek következtében a többi egészségügyi és egyéb szolgáltatótól érkező eseti megrendeléseket nagy valószínűséggel a következő hetekben (a felfelé ívelő megbetegedési időszakban és még 1-2 hétig biztosan) a tőlünk megszokott rövid határidőn belüli teljesítést nem garantáljuk, illetve gyűjtőeszköz igényt is csak észszerű mennyiségben, csak a legszükségesebb mértékben tudunk kiszolgálni.

A hazánkban kialakult helyzetre tekintettel, kérjük azon magánpraxis keretében működő Ügyfeleinket, akiktől automatikusan, ún. rendszeres út keretében történik a hulladékelszállítás, hogy amennyiben szolgáltatásunk igénybevételét szüneteltetni kívánják, azt mielőbb, írásban szíveskedjenek cégünknek jelezni!

Új szerződéskötés esetén szállításokat csak a járvány megszűnése után tudunk indítani.

Székhelyünkön a személyes ügyintézés szünetel!!!!


 

 

Röntgen,- és fotóvegyszerek átvétele

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy a Septox Kft. 2020. december 31-i hatállyal megszünteti a fotóvegyszerek gyűjtését. 2020. október 31-ig még elszállítjuk a fotóvegyszereket, és csereedényeket is ezen időpontig biztosítunk.

 

Adatvédelmi tájékoztatás

EU általános adatvédelmi rendeletével összefüggő tájékoztatás

Tisztelt jelenlegi és jövőbeli Ügyfelünk/Partnerünk!

2018. május 25-i hatállyal AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation (GDPR) kapcsán ezúton szeretnénk tájékoztatást adni az alábbiakról:

A GDPR alapján a Társaságunkkal kötött szerződések teljesítése céljából átadott személyes adatok kezeléséért Társaságunk mint adatkezelő felel.

Amennyiben nem küld részünkre írásos kifogást, úgy a Társaságunk adatvédelmi szabályzatát, illetőleg tájékoztatóját elfogadottnak tekintjük. Továbbá, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, ha a jövőben személyes adatokat bocsát a Társaságunk rendelkezésére, az a Társaságunk adatvédelmi szabályzatának, illetőleg tájékoztatójának az Ön általi elfogadását is jelenti. Az írásbeli kifogásokat tértivevényes levélben Társaságunk a Budapest Szántóföld út 2/a sz. alatti székhelyünkre kérjük elküldeni.

Amennyiben további tájékoztatást szeretne, vegye fel velünk a kapcsolatot a septox@septox.hu e-mail címen.

 

Röntgenfilm

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Cégünknél a selejt röntgenfilm átvétele megszűnt!

 

Csekken történő fizetés

Ezúton értesítjük, hogy a csekken történő befizetés társaságunknál megszűnt, mivel a csekk előállítási - banki költség és a befizetés könyvelése aránytalanul nagy ráfordítást igényel.

Kérjük, a jövőben a számlán megadott két bankszámla egyikére – a számla sorszámának feltüntetésével – utalják el a számla végösszegét.

Megértésüket köszönjük.
2016. szeptember